Proizvodnja - Ciglana

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo. Više >>

Pregledajte online katalog naših proizvoda:

Pregledaj »

 

Trgovina

Veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala i sanitarija

Preduzeće „I-CRNI“ d.o.o.se bavi veleprodajom i maloprodajom svih vrsta građevinskih materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, boja i lakova, vijaka, keramike i sanitarija. Više >>

Više »

 

Transport

Preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. posjeduje poslovnu jedinicu „Transport“, čija je misija brzo i kvalitetno izvršiti nabavku potrebnih roba za proizvodnju i trgovinu kao i transport vlastitih gotovih proizvoda i drugih materijala do naših kupaca. Više >>

Više »

 

Prijevoz putnika

P.J. "Autobusna stanica i prijevoz putnika" je jedna od poslovnih jedinica preduzeća „I-CRNI“ d.o.o. Autobusna stanica danas posluje sa dva autobusa, tri registrirane autobusne linije i ostvaruje prihod kao autobusna stanica koja ima dvadeset i sedam prijevoznika, korisnika usluga autobusne stanice. Više >>

Više »

 

Mi čuvamo okoliš


Ekopak

U cilju očuvanja okoliša preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. je potpisalo ugovore o saradnji sa prvim operaterima sistema,tačnije sa društvom „Zeos“ eko-sistem d.o.o., koji je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, kao i sa operaterom sistema „Ekopak“ d.o.o. Sarajevo. Priključenje sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, ali i sistemu upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, prezentira preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. kao društveno odgovornu kompaniju. Sa „Ekopak“ društvom je potpisan ugovor o prijenosu obaveza u vezi sa upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom, a sa samim zaključenjem ugovora, preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. je ujedno steklo pravo na korištenje međunarodno zaštićenog znaka „Zelena tačka“ („Green Dot“).

TV reklama - Opeka stvorena za Vaš dom

Lojićka bb
Cazin
77220
Bosnia and Herzegovina